Kontaktirajte nas

Otvoreni, iskreni, uvijek tu za vas...

Informacije

'Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu
Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“'
 

MeetME – Meeting and Event Management
Ul. Antuna Bauera 13, 10000 Zagreb, Croatia
Tel. +385 1 4550 335 | Fax. +385 1 4550 242
info@meetme.hr | www.meetme.hr

ME ET ME d.o.o. za usluge, turistička agencija
OIB: 63634588885
VAT: HR63634588885
ID-kod: HR-AB-01-080747857
Žiro račun kod PRIVREDNA BANKA ZAGREB, Račkoga 6, Zagreb, Croatia
IBAN: HR57 2340 0091 1104 5627 0
SWIFT: PBZGHR2X

Trgovačko društvo ME ET ME d.o.o. za usluge, turistička agencija, upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 2708183, sa sjedištem u Bulićeva 8, 10000 Zagreb, Hrvatska. Temeljni kapital 20.000 HRK uplaćen u cijelosti. Član uprave: Sanja Ivančević. Voditelj poslova: Sanja Ivančević.

Pošaljite nam upit!